Rolando Panerai/Léopold Simoneau/Sesto Bruscantini/Philharmonia Orchestra/Herbert von Karajan