Rolando Panerai/Léopold Simoneau/Lisa Otto/Sesto Bruscantini/Philharmonia Orchestra/Herbert von Karajan