Carol Vaness/Dagmar Schellenberger/Doris Soffel/Keith Lewis/Petteri Salomaa/Hermann Christian Polster/Hansjürgen Scholze/Rundfunkchor Leipzig/Jörg-Peter Weigle/Staatskapelle Dresden/Sir Neville Marriner