Apostolos Sotiroudis, Alexandros Tziovanis, Horodia