Eleni Vougioukli, Souzana Vougioukli, Hristos Thivaios